• เกี่ยวกับเรา •

               ไอ เอ็ม จี โฟร์เซ่น ฟู๊ดส์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในกลุ่มบริษัท ไอ เอ็ม จี ซึ่งประกอบกิจการประมง และสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งครบวงจร กลุ่มบริษัทไอเอ็มจี มีกลุ่มเรือจับปลาในเขตนอกน่านน้ำไทยเป็นของตนเอง มีเรือห้องเย็นบรรทุกสินค้าสัตว์น้ำ รวมทั้งมีห้องเย็นเก็บรักษาสินค้าสัตว์น้ำเป็นของตนเอง กลุ่มบริษัท ไอ เอ็ม จี จึงมีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจด้านการประมง ที่สามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ การขนถ่ายลำเลียง และจัดเก็บ กระบวนการทั้งหมดถูกบริหารจัดการ โดยผู้บริหารมืออาชีพที่สั่งสมประสบการณ์อันยาวนาน

               การรักษาอุณหภูมิสินค้าทะเลแช่แข็งตั้งแต่เรือประมง เรือห้องเย็น จนถึงห้องเย็นเก็บสินค้าที่อุณหภูมิต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส ทำให้สินค้าทะเลแช่แข็งมีคุณภาพ ที่ได้มาตรฐาน และคงความใหม่สดเสมอ

               ไอ เอ็ม จี โฟร์เซ่น ฟู๊ดส์ ยินดีนำเสนอขายสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งจำพวกปลาทะเลที่จับได้ในเขตทะเลจีนใต้ ทะเลอาราฟูร่า ซึ่งมีความหลากหลาย ของชนิดพันธุ์ปลา และเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น ปลาทู ปลาเก๋า ปลากะพง ปลาสำลี ปลาหมึกและปลาชนิดอื่นๆ ซึ่งท่านสามารถค้นหาได้จาก รายละเอียดในส่วนของผลิตภัณฑ์


Copyright © 2005 www.imgfoods.com. All rights reserved.
Created , designed and maintained by Neo - Net Soft Co., Ltd.